czwartek, 6 lutego 2014

Z D R O W E ..... Domy
    H O R T I T E R A P I A  ,  czyli   uzdrawiające   ogrody......
.................................................................................................................

http://inspirowaninatura.pl/hortiterapia-czyli-uzdrawiajace-ogrody/

..................................................................................................................

DOMKI   :  http://talbud.pl/domy-z-drewna-mieszkalne-sosenka.php

....................................................................................................................

http://cohabitat.net/

......................................................................................................................
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz